Akcja pączkowania

Droga Szkolna Społeczności!
Zakończona w naszej szkole akcja pączkowania tak naprawdę rozpoczęła dopiero swe „dobrem pączkujące” działania daleko na Czarnym Lądzie. Może to właśnie dzięki nam pojawi się gdzieś uśmiech, syty brzuszek, czysta woda, ławka w klasie…
Mam nadzieję, że już wszyscy zdążyliście odebrać swoje dyplomy – zaświadczenia wolontariusza, a Państwo – Rodzice, którzy nam z takim zaangażowaniem pomagaliście – podziękowania od fundacji. Na stronie zamieszczamy te – skierowane do całej szkolnej społeczności.

Koordynatorki projektu