Dostosowania form i warunków egzaminacyjnych

Możliwe dostosowania form i warunków egzaminacyjnych.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
>> do pobrania <<