Egzaminy

Nowy system edukacji JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ REKRUTACJA

WYSZUKIWARKA SZKÓŁ KRAKOWSKICH: https://naszeszkoly.krakow.pl/

 

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-10-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-dotychczaso/

 

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW w 2019 r. E8 EG EM

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018-2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018-2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018-2019
Źródło: http://www.oke.krakow.pl