Harmonogram wraz komunikatem w sprawie materiałów i przyborów

Harmonogram egzaminu wraz komunikatem w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym lub w semestrze jesiennym

>> do pobrania pdf <<

>> do pobrania doc <<