Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Rekrutacja - klasa I SP

Lista dzieci przyjętych do klasy I
Szkoły Podstawowej 
im. Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie
na rok szkolny 2017/18
znajduje się na drzwiach wejściowych do szkoły.


instaling logo male

189 baner