Rekrutacja klasa "0"

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
im. Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie 
na rok szkolny 2017/18 (dzieci sześcioletnie)

1. Ciuba Filip

2. Chwaja Aleksander

3. Gala Marcel

4. Janicka Zuzanna

5. Kijania Anna

6. Koźbiał Anna

7. Marek Leon 

8. Molo Wiktor

9. Świdziński Filip

10. Tomczyk Bartosz

instaling logo male

189 baner