Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego EKOSZKOŁA 2016

W lutym 2016 nasze gimnazjum przystąpiło do projektu EKOSZKOŁA 2016.

prezentacja

Projekt był realizowany pod opieką dyrektora szkoły pani mgr Moniki Duchnik.

Koordynatorem działań w ramach projektu była pani Anna Matwijko- nauczyciel biologii w gimnazjum.

W realizację projektu była zaangażowana pośrednio cała społeczność gimnazjum( dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, młodzież gimnazjum i ich rodzice)

Bezpośrednio uczestniczyli w realizacji różnych zadań projektu uczniowie:

 1. Michał Dziedzic, Krzysztof Dziedzic, Mateusz Bączalski- konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 2. Anna Pędziwiatr, Monika Jarosz, Dagmara Pierzynka, Aleksandra Szarzyńska, Sara Kapusta - konkurs na plakat ekologiczny.
 3. Anna Pędziwiatr, Monika Jarosz, Aneta Zajgier, Alicja Rzewuska,

Kinga Solarz, Karolina Korpak, Wiktoria Widurek, Aleksandra Szarzyńska, Sara Kapusta, Przemysław Kowal, Adrian Mostowik, Mateusz Kaczor, Ireneusz Kozdraś, Jakub Kwoka, Wiktoria Orzechowska, Szymon Kluska, Łukasz Balon- konkurs na przedsięwzięcie ekologiczne na terenie szkoły.

 1. Honorata Ziaja, Olga Staśko, Kamila Wesołowska, Wiktoria Ciuba, Kamila Kijania, Gabriela Sularczyk, Kamil Górka, Jan Serafin, Sebastian Nowak, Konrad Gwizdała, Ireneusz Kozdraś, Dawid Madyda, Wiktoria Ryś, Gabriel Brzoskwinia, Adrian Rusinek, Michał Wójcik, Franciszek Kisiel, Julia Tarnowska, Tomasz Tekieli – prezentacje multimedialne( Żywność ekologiczna, Proekologiczny transport, Ekologiczne kosmetyki, Ekologiczny ogród, Proekologiczna kuchnia, Jak oszczędzać energię.
 2. Weronika Czech, Olga Staśko, Jerzy Rzewuski- wiersz o tematyce ekologicznej.
 3. Iga gałek, Krzysztof Dziedzic, Michał dziedzic, Wiktoria Kogut, Karolina Stopka, Julia Przeginiak– ulotka ekologiczna
 4. Michał Bentkowski i Rafał Nęcek- dokumentowanie projektu i opracowanie prezentacji multimedialnej.
 5. Nauczyciele i pracownicy gimnazjum- nadzór i opieka nad uczniami podczas realizacji zadań (plakat- Anna Płonka, przedsięwzięcie ekologiczne- dyrektor Monika Duchnik, Elżbieta Bator, Anna Matwijko, Karolina Góralczyk( woźna) i

Andrzej Lach (konserwator).

Do projektu szkoła przystąpiła w lutym 2016 roku. Na spotkaniu z panią dyrektor Moniką Duchnik ustaliliśmy zadania szczegółowe i terminarz ich wykonania. Propozycje działań zostały przedstawione nauczycielom i uczniom.

Uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w poszczególnych zadaniach projektu.

 1. Prezentacje multimedialne podnoszące świadomość proekologiczną.

Dwudziestu dwóch uczniów przygotowało prezentacje dotyczące ochrony środowiska i działań proekologicznych w różnych dziedzinach życia. Najwięcej przygotowanych  prezentacji pokazywało możliwości działań związanych z oszczędzaniem energii. Uczniowie ciekawie przedstawili tematy związane z zastosowaniem wiedzy ekologicznej w otrzymywaniu kosmetyków, funkcjonowaniu ekologicznej kuchni i ogrodu.

Wszystkie prezentacje zostały przedstawione społeczności szkolnej. Młodzież  oceniała prace swoich kolegów i koleżanek. W tej kategorii wygrała prezentacja Gabriela Brzoskwinii „ Jak oszczędzać energię”

 1. Troje uczniów zaprezentowało swoje wiersze o tematyce związanej z ochroną środowiska.
 2. Sześciu uczniów przygotowało wzory ulotek promujących działania proekologiczne. Zwyciężyła praca Wiktorii Kogut.
 3. Dzień Ziemi.

Na 22.04 zaplanowaliśmy działania związane z porządkowaniem terenu wokół szkoły. Uczniowie trzecich klas i pojedynczy uczniowie z innych klas oczyścili ze śmieci i chwastów otoczenie szkoły, boisko, teren wypoczynkowy koło szkoły. Nawieźli kompostem klomby kwiatowe. Posadziliśmy bratki. Kompostownik utrzymujemy od kilku lat i co roku korzystamy z własnej wyprodukowanej ziemi.

 1. Przedsięwzięcie ekologiczne na terenie szkoły.

W związku z wytyczeniem nowych granic terenu szkoły zaplanowaliśmy posadzenie żywopłotu tujowego. Całe przedsięwzięcie( prace przygotowawcze, zakup sadzonek, posadzenie wykonaliśmy sami, za pieniądze z Rady Rodziców zakupiliśmy tuje).

-oczyściliśmy teren, wykopaliśmy doły

-nawieźliśmy ziemią kompostową

-zakupiliśmy tuje i posadziliśmy - 28 sadzonek (koszt jednej sadzonki 10.00zł)

Udało się nam posadzić 1/3 żywopłotu. Planujemy  dokończyć przedsięwzięcie w maju.

 1. Cześć zadań czeka jeszcze na realizację:

Planujemy  dokończyć sadzenie żywopłotu w maju.

Lepienie kul bokashi, zajęcia terenowe czekają na sprzyjającą pogodę

              7.Wiele zadań proekologicznych wykonujemy w naszej szkole cyklicznie, co roku.              Należą do nich: Segregowanie śmieci, zbieranie makulatury, zużytych baterii nakrętek (cały rok). W tym roku uzyskaliśmy ze sprzedaży makulatury i nakrętek kwotę w wysokości 304 zł, która została przekazana na spełnienie marzenia chorej Pauliny.Zakupiliśmy dla niej laptop.  Uczestniczymy w akcji „Sprzątanie świata” (porządkowanie otoczenia szkoły, Mnikowa i Doliny Mnikowskiej).

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się lepienie kul bokashi w maju 2014r.

Uczestnictwo w projekcie Ekoszkoła 2016 było inspiracją do podjęcia nowych zadań i kontynuacji tych, które służą otoczeniu i zwiększają wiedzę oraz zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz przyrody.

instaling logo male

189 baner