Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

FreD

PROGRAM FreD  

Jest to projekt wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. Do programu może zgłosić: szkoła, sąd, policja, rodzice, opiekun prawny. Można się także zgłosić samemu.                     

  • Stowarzyszenie MONAR
ul. św. Katarzyny 3 790-726-960
  • Centrum Profilaktyki PARASOL
ul. Rakowicka 10a 796-759-945

800 060 800bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, Pod tym numerem telefonu możemy uzyskaćinformacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mająwątpliwości czy ich dzieci zażywajądopalacze. Na infolinięGIS można przekazywaćtakże informacje, które mogąułatwićsłużbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwośćwyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu
w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dost
ępna codziennie w godzinach 12:00 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców
i nauczycieli, którzy potrzebuj
ą wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania
i pomocy dzieciom prze
żywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów
i zachowa
ń ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc
i zagro
żenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogąkorzystaćtakże z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcązgłosićproblemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawićproblem i zostawićnumer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

instaling logo male

189 baner