KOMUNIKAT DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW, UCZNIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW, UCZNIÓW
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (12 i 13 marca oraz 16 marca)

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół przez okres dwóch tygodni. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

• Uczniowie otrzymają na maile zamieszczone w e-dzienniku wskazówki od nauczycieli przedmiotowych dotyczące zagadnień do samodzielnego opracowania na bazie podręcznika bądź ćwiczeń. E- mail podobnej treści zostanie również wysłany do rodziców.