Narodowe Czytanie „Katarynki” Bolesława Prusa

Uczniowie klasy IV i VII dołączyli do Narodowego Czytania nowelistyki polskiej. W tym roku wybrano osiem nowel na ósme wspólne czytanie literatury. Wśród autorów, których nowele zostały w tym roku wybrane, znaleźli się min. : Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus i Władysław Stanisław Reymont. To właśnie oni podejmowali tematy nierówności społecznej, ujmując się za skrzywdzonymi i słabszymi.
My wybraliśmy do czytania „Katarynkę” Bolesława Prusa. Czytanie poprzedziły informacje , dotyczące katarynki ,będącej instrumentem muzycznym. Przed czytaniem dzieci zobaczyły jak wygląda kataryna, usłyszały jej brzmienie i zobaczyły jak się na niej gra. Posłuchały również wywiadu z jedynym obecnie w Polsce, zawodowym kataryniarzem, który graniem na warszawskiej Starówce zarabia na życie.
Historia niewidomej dziewczynki, ożywiającej się na dźwięk katarynki i zachowanie pana Tomasza, zagorzałego wroga katarynek, stało się tematem naszych rozmów.


Małgorzata Kołodziejczyk