O szkole

GRONO PEDAGOGICZNE
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

mgr Monika Duchnik Dyrektor szkoły

język niemiecki
mgr Beata Bień Wicedyrektor

biblioteka

mgr Grzegorz Bodzenta wychowanie fizyczne
mgr Mateusz Dudek geografia, przyroda
mgr Elżbieta Dworaczek pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
lic. Aldona Dymek biologia, chemia
mgr Dariusz Fijałkowski historia
mgr Justyna Gacek edukacja przedszkolna, logopeda
mgr Renata Galos język polski, język niemiecki
mgr Aleksandra Kamecka biologia, oligofrenopedagogika
mgr Katarzyna Kamińska matematyka, informatyka
mgr Bożena Sikorska-Kapusta edukacja wczesnoszkolna
mgr Janusz Kleśta wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Kołodziejczyk język polski, WOS, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Kwoka edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Ludera język angielski
mgr Elżbieta Majcherkiewicz fizyka
mgr Jolanta Majka religia, muzyka
mgr Maria Rachwalik edukacja wczesnoszkolna
mgr Grzegorz Regulski plastyka, technika
mgr Izabela Rożek matematyka
ks. mgr Piotr Róg religia
lic. Mariola Solecka świetlica
mgr Joanna Sroka język polski, biblioteka
mgr Dorota Szostak język angielski
ks. mgr Stanisław Święciak religia
mgr Marta Wiech edukacja przedszkolna