O szkole

GRONO PEDAGOGICZNE
ROK SZKOLNY 2017/2018

mgr Monika Duchnik

Dyrektor szkoły

język niemiecki

mgr Beata Bień

Wicedyrektor

biblioteka

mgr Elżbieta Bator

geografia

mgr Ewa Bieda

przyroda

mgr Grzegorz Bodzenta

wychowanie fizyczne

mrg Izabela Chochół

fizyka, matematyka, informatyka

mgr Elżbieta Dworaczek

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

mgr Dariusz Fijałkowski

historia

mgr Justyna Gacek

edukacja przedszkolna, logopeda

mgr Renata Galos

język polski, język niemiecki, etyka

mgr Urszula Jarosz

matematyka

mgr Aleksandra Kamecka

biologia, chemia

mgr Katarzyna Kamińska

matematyka

mgr Bożena Sikorska-Kapusta

edukacja wczesnoszkolna

mgr Janusz Kleśta

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Kołodziejczyk

język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Kwoka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Majka

religia

mgr Anna Płonka

technika, informatyka

mgr Maria Rachwalik

edukacja wczesnoszkolna

Ks. mrg Piotr Róg

religia

mgr Mariola Solecka

świetlica

mgr Joanna Sroka

język polski

mgr Dorota Szostak

język angielski

mgr Katarzyna Tyrała

język angielski

mgr Marta Wiech

edukacja przedszkolna

mgr Jakub Zielina

muzyka, plastyka