O zawieszeniu zajęć w Poradni

Szanowni Państwo
W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CO-2/ Covid-19 na terenie Gmin obsługiwanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie, oraz w obawie o destabilizację pracy zespołu informuję, iż do odwołania zostają zawieszone wszelkie zajęcia prowadzone przez pracowników poradni na terenie szkół i przedszkoli. Planowane warsztaty oraz szkolenia zostaną zrealizowane w późniejszym terminie w nieco bezpieczniejszych warunkach, zgodnie z listą oczekiwań. Jednocześnie informujemy iż nieprzerwanie na terenie naszych placówek zarówno w Zabierzowie, Liszkach jak i Czernichowie trwają zajęcia ze specjalistami. Systematycznie prowadzone są diagnozy oraz terapie. Pragnę także zapewnić Państwa, iż zarówno ja jak i pracownicy poradni pozostają w gotowości i w razie konieczności, w przypadkach nagłych i trudnych są gotowi do udzielenia wsparcia. W razie potrzeby prosimy o kontakt z wyznaczonymi opiekunami szkół lub pod numerami telefonów: Zabierzów (12 ) 285-40-20, Morawica 507-964-086, Czernichów (12) 422-98-06.Pragnę także ponowić swoją prośbę dotyczącą przekazywania bieżących informacji związanych z informowaniem Poradni o przypadkach kwarantanny pojawiających się w Waszych placówkach tak aby uniknąć sytuacji przyjmowania osób objętych kwarantanną.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie
Kinga Gibadło