Odkręcam – Zbieram – Pomagam

„Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat”.
P. Bosmans

Uczniowie i cała społeczność
Szkoły Podstawowej im. księcia J. Poniatowskiego w Mnikowie
składamy z serca płynące podziękowania
Panu Pawłowi Misiowi, wójtowi gminy Liszki
za zestaw piłek sportowych, które otrzymaliśmy za aktywny współudział w akcji zbierania nakrętek.
Cieszymy się, że mogliśmy się przyczynić tym drobnym gestem
do ułatwienia życia osobom, które los doświadczył szczególnie.
Wkręcając się w akcje pomagania innym wszyscy stajemy się lepsi,
a my – dzięki nagrodzie – jeszcze bardziej sprawni, energiczni, radośni i zmotywowani.

SP Mników