Ogłoszenie

Informujemy, że strajk nauczycieli zostaje zawieszony na okres przedświąteczny. W związku z tym wszystkie zajęcia odbywają sie normalnie.
Dyrektor szkoły przypomina, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. i jest to czas kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Funkcjonuje natomiast oddział przedszkolny i świetlica szkolna (przy czym dzieci do opieki świetlicowej powinny zjawić się w szkole maksymalnie do godziny 10:00).
Dodatkowo dniami wolnymi ustalonymi przez Dyrektora szkoły na poczatku roku szkolnego są: 29 kwietnia (poniedziałek), 30 kwietnia (wtorek) i 2 maja 2019 r. (czwartek).