7 III i 21 III – Przegląd zębów dla uczniów

Opieka nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie będzie sprawowana w gabinecie Pana doktora Mateusza Kasy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kasa Mateusz „Specjalistyczne Centrum Stomatologii” w Aleksandrowicach.

Szczegółowe terminy pierwszych wizyt z przypisanymi godzinami zostaną podane przez wychowawców klas.

7.03.2020 godz. 9:00 – 13:30 klasy 0-4
21.03.2020 godz. 9:00 – 12:30 klasy 5-7