Patriotyczne obrazy pieśnią malowane

Gminny Konkurs Plastyczny
W obecnym roku szkolnym, jak i w poprzednim, nie będzie nam dane spotkać się na tradycyjnym już Święcie Pieśni Patriotycznej w Mnikowie,
dlatego też zachęcamy wszystkich uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII /w trzech kategoriach wiekowych wg. regulaminu/,
by pochylić się nad treściami jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne.

Wybraną techniką malarską lub rysunkową przedstaw
jedną scenę zawartą w dowolnej tradycyjnej pieśni patriotycznej.
/format A3, forma płaska/

Po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej, wybranej drogą eliminacji szkolnych,
prosimy dostarczyć do naszej placówki w Mnikowie.
/Należy podać: tytuł namalowanej pieśni, imię i nazwisko, klasę, adres szkoły autora/

termin nadsyłania prac – 10 listopada 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W MNIKOWIE
konkurs jest skierowany do uczniów szkół Gminy Liszki

MNIKÓW 2021

—->> REGULAMIN
—->> PLAKAT A3
—->> PLAKAT A4
—->> karta zgłoszenia