Początki Państwa Polskiego

W ostatnim tygodniu uczniowie kl. 3 poznali historię powstania państwa polskiego. Zapoznali się z informacjami na temat pierwszych władców polskich, kto doprowadził do przyjęcia chrztu przez Polskę i kto był pierwszym królem. Dowiedzieli się, jak wyglądało życie w dawnej słowiańskiej wiosce. Na zakończenie wykonali makiety słowiańskiego grodu. Oto efekty tej pracy.