Podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”

Nasz udział w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa Szkoła” w tym roku był sukcesem na miarę naszych możliwości. Na 283 szkoły które zostały ocenione zajęliśmy miejsce 68 z 1022 punktami.
Akcja nie kończy się dla nas wraz z ogłoszeniem wyników. Wręcz zachęca, aby nasi uczniowie właściwie korzystali z ruchu drogowego, by dbali o swoje bezpieczeństwo zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Szereg działań i inicjatyw podjętych w szkole przez okres ostatnich miesięcy zamierzamy ponawiać. Wciąż promujemy i staramy się dbać o bezpieczeństwo nasze i innych.
Cieszymy się z licznego udziału w konkursach i podejmowanych inicjatywach.
We wtorek 3 XII odbył się apel podsumowujący nasze szkolne działania :
Zostały wręczone dyplomy dla finalistów konkursu fotograficznego „UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO” oraz Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego „Zobacz MNIE”.
Samorząd Uczniowski wyróżnił również najlepsze gazetki klasowe promujące odblaski.
Pani dyrektor wyraziła również serdeczne podziękowania dla koordynatora szkolnego X edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła oraz nauczycieli i wychowawców za zaangażowanie. Artystycznym akcentem był występ klasy pierwszej przedstawieniu o bezpiecznym zachowaniu się na drodze.

Chcemy również w tym miejscu pogratulować sukcesów Szkole Podstawowej w Kaszowie za zajęcie 28 miejsca oraz Szkole Podstawowej w Rącznej za zajęcie 54 miejsca!raport