Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie

Informuję, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie zmieniła tryb działalności. Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia specjalistyczne na terenie Poradni. Zajęcia odbywają się przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa opracowanych o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Anna Maślanka
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Liszkach