Realizacja grantów

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie realizuje obecnie projekt w ramach Konkursu grantowego”BLISKO LOTNISKA” 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła otrzymała w ostatnim czasie oczyszczacz powietrza do oddziału przedszkolnego.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.