Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Przypominamy, że w okresie od 18.05 do 29.05.2020 trwa rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok 2020/2021.
Wnioski do rekrutacji są do pobrania na stronie w zakładce – Rekrutacja.

Nadal, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dokumentacje rekrutacyjną, a w szczególności potwierdzenia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy przesłać na szkolny adres e-mail lub ePUAPem, w formie skanów lub fotografii dokumentów. Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można także wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły.