Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022 TERMINY —>>
……………………

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji 2021/22
Oficjalna lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału przedszkonego oraz do klasy I

……………………………………………….

Rekrutacja 2021/2022 – dokumenty do pobrania

dotyczy oddziału przedszkolnego:
Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022.
» WNIOSEK «

» OŚWIADCZENIE WOLI «

dotyczy klasy pierwszej:
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok 2021/2022 (z obwodu szkoły).
» ZGŁOSZENIE «

» OŚWIADCZENIE WOLI «
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok 2021/2022 ( zamieszkałych poza obwodem szkoły).
» WNIOSEK «

dokumenty dodatkowe:

» OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI «

» OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA «

Zarządzenia Wójta Gminy Liszki ze stycznia 2021r