Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/21

PRZEWODNICZĄCY :                Szymon Białecki

ZASTĘPCA :                          Nikodem Frankowski
SEKRETARZ :                         Bartosz Suski
SKARBNIK :                          Zuzanna Haber
ASYSTENT ds. WOLONTARIATU :    Zuzanna Buczek

OPIEKUN „SU” :                   mgr Jolanta Majka

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego