Statut naszej szkoły

Zachęcamy do zapoznania się ze STATUTEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, oraz zmianami obowiązującymi podczas nauczania na odległość. W aneksie do Statutu kolorem czerwonym zostały zaznaczone zmiany wymuszone obecną sytuacją. Zawierają one również dostosowanie sposobu oceniania, podczas nauczania na odległość.
pliki do porania:
– STATUT —->
– Aneks ——->