Sukces uczniów klasy II

Uczniowie klasy II wzięli udział w konkursie historyczno – plastycznym „Żaczek” organizowanym przez Akademię Żakowską i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem końcowym udziału było wykonanie przez uczniów ” Ksiąg Mądrości” zawierających ilustracje i wiadomości o powstaniu i początkach działalności najstarszej krakowskiej uczelni. W bieżącym roku do konkursu przystąpiło wiele szkół, ale tylko niektóre zdołały przygotować i oddać prace w postaci ksiąg. Ostatecznie jury konkursu z zakwalifikowanych 35 ksiąg nagrodziło 10, w tym 3 naszych uczniów! Cieszę się ogromnie, że praca wszystkich uczniów mojej klasy została dostrzeżona i nagrodzona. Wręczenie nagród nastąpi w środę, 22 maja 2019 r w Auli Collegium Maius.
Maria Rachwalik