Sukces w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa Szkoła”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zajęła wysokie 47 miejsce na  około 260 szkół biorących udział  w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Szereg działań i inicjatyw podjętych w szkole przez okres 2 miesięcy, pozwolił nam po raz kolejny przypomnieć uczniom jak należy dbać o bezpieczeństwo nasze i innych. Akcja nie kończy się dla nas w momencie ogłoszenia wyników. Wciąż promujemy i staramy się, aby nasi uczniowie właściwie korzystali z ruchu drogowego, by dbali o swoje bezpieczeństwo zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Serdeczne podziękowania dla koordynatora szkolnego tej akcji, Pana Grzegorza Regulskiego – nauczyciela plastyki i techniki oraz Pań wychowawczyń z edukacji wczesnoszkolnej, które ochoczo włączyły się ze swoimi dziećmi do akcji.