Ubezpieczenie dziecka

Skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie dedykowane jest dzieciom Szkoły Podstawowej w Mnikowie i obejmuje rok szkolny 2019/2020
  • Wejdź na stronę szkola.compensa.pl
  • Wpisz hasło: 561161
  • Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia (pojawią się po wpisaniu hasła).
  • Uzupełnij dane. Opłać i odbierz polisę.
Warunki ubezpieczenia:
  • Okres ubezpieczenia: od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020.
  • Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
  • Jeden z czterech wariantów ubezpieczenia do wyboru
Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej IV 184.