Warsztaty
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Proszę zgłaszać chęć udziału w poszczególnych grupach w sekretariacie PPP w Zabierzowie tel. 12 285 40 20

Nazwa:
Zajęcia grupowe dla młodzieży z klas VII – VIII, u których występują trudności w zakresie komunikacji językowej.
Cel
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, ograniczenie lęku przed mówieniem, przeciwdziałanie wycofywaniu się z życia społecznego.
Termin
Styczeń 2020 – maj 2020
Nazwa:
„Głowa do góry!” – warsztaty grupowe dla dzieci nieśmiałych.
Cel
Ograniczenie lęków związanych z byciem wśród rówieśników oraz wzmocnienie wiry we własne możliwości.
Termin
II okres 2019/2020
Nazwa:
Zadania grupowe dla przedszkolaków z trudnościami społeczno-emocjonalnymi.
Cel
Rozwijanie poprzez zabawę umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.
Termin
II okres 2019/2020
Nazwa:
Grupa terapeutyczna dla młodzieży. (uczniowie klasy VI – VIII)
Cel
Rozwój kompetencji społecznych, wzrost poczucia własnej wartości i akceptacji.
Termin
Po zebraniu grupy (10-12 osób)
Nazwa:
Konsultacje dla rodziców (i nauczycieli) dzieci z trudnościami w zakresie karmienia i żywienia.
Cel
Konsultacje oraz diagnoza zaburzeń karmienia i żywienia o zróżnicowanej etiologii. Na konsultacje zapraszamy rodziców dzieci (do 6 roku życia), u których obserwuje się trudności w zakresie karmienia i żywienia.
Termin
Konsultacje w Czernichowie po telefonicznym umówieniu się
tel. 12 285 40 20
Nazwa:
Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 2 – 4 lat z opóźnionym rozwojem mowy.
Cel
Stymulacja rozwoju mowy oraz rozwoju psychomotorycznych.
Termin
Październik 2019 – maj 2020, po zgłoszeniu chęci udziału w sekretariacie PPP tel. 12 285 40 20
Nazwa:
Profilaktyka zaburzeń odżywiania – warsztaty
Cel
Profilaktyka zaburzeń odżywiania, wzrost akceptacji dla siebie i swojego ciała. Dziewczynki kl. V – VI
Termin
Październik – listopad
Nazwa:
Trening kreatywnego myślenia
Cel
Rozwój kreatywności, pomysłowości i swobody myślenia. Uczniowie klas VII – VIII
Termin
Na terenie szkół, w których zostanie zebrana 12-osobowa grupa chętnych uczniów.

piki do pobrania:
warsztaty w poradni.pdf warsztaty w poradni.doc