Ważne informacje dla RODZICÓW uczniów Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych w dniach strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy w szkole/oddziale przedszkolnym będzie przebiegała następująco:

  • zajęcia opiekuńcze będzie realizował dyrektor i wicedyrektor, z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/uczniów objętych opieką,
  • nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
  • szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla ograniczonej liczby dzieci/uczniów (pierwszeństwo mają dzieci najmłodsze),
  • dyrektor na bieżąco będzie informował rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/dziećmi.
  • zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7. 00 do 17.00,
  • zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla uczniów/dzieci rodziców pracujących.

W dniach egzaminu gimnazjalnego t.j. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie.

W dniach egzaminu na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej t.j. 15, 16, 17 kwietnia
2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie.

W dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie proszeni są o zapewnienie opieki własnym dzieciom.

Informacje bieżące będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej.

O odwołaniu lub zakończeniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Dyrektor szkoły