Wyniki rekrutacji

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych zamieszczone na drzwiach głównych szkoły. Rodzice zobowiązani są w terminie do 17 kwietnia 2019 r. złożyć w sekretariacie stosowne oświadczenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Brak oświadczenia świadczy o wyborze innej placówki i jest równoznaczny z rezygnacją z naszego oddzialu przedszkolnego. Pomimo strajku, szkoła jest otwarta od 7:00 do 15:00.