Zużyte BATERIE

DRODZY PAŃSTWO
jeszcze tylko do piątku 8.11. 2019
przyjmiemy w szkole każdą ilość zużytych BATERII
zapraszamy

Recykling baterii pozwala uniknąć skażenia środowiska naturalnego.
Zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń