1 VI 2021 r. Wycieczka do dolinki

Dzień Dziecka w Mnikowie klasy młodsze powrót z dolinki