Awans do rozgrywek na szczeblu powiatowym

Duży sukces, zajmując pierwsze miejsce odniosła szkolna drużyna siatkarska chłopców podczas Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uzyskali tym samym awans do rozgrywek na szczeblu powiatowym, które odbędą się 24.03.2023 w Krzeszowicach.
Sukces i zaprezentowany poziom umiejętności siatkarskich był wynikiem przede wszystkim systematycznej pracy podczas zajęć SKS-u. Mam nadzieję, że będzie to motywacją dla uczniów z młodszych klas i dowodem, że tylko mozolną i cierpliwą pracą można osiągnąć sukces i radość z jego powodu :).

Janusz Kleśta.