Cyberbezpieczeństwo

Data: 13 maja 2024 roku
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników
Rynku – CEDUR
Webinarium „Cyberprzestępcy w świecie finansów”
Odbiorcy webinarium
Webinarium jest skierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli.
Cel
Celem webinarium jest zwiększenie poziomu świadomości odnośnie do działań cyberoszustów w Internecie,
a także zaprezentowanie dobrych praktyk mogących uchronić przed kradzieżą środków.
Harmonogram
·Logowanie uczestników – od 9:45.
·Rozpoczęcie webinarium – o 10:00.
·Zakończenie webinarium – o 11:05.
Zgłoszenia
·Przyjmowanie zgłoszeń – wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR”.
·Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium.
·Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.
Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć
można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną
przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Materiały
Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.
Opłaty
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Kontakt
W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości
tytuł i datę wydarzenia.