CZŁOWIEKUnieBĄDŹbezWARTOŚCIoWY !

            Uczniowie klasy szóstej i piątej na lekcjach języka polskiego i godziny wychowawczej zrealizowali cykl zajęć w ramach ogólnopolskiego programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, któremu patronuje Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Przeczytali teksty, zebrane w tomie opowiadań „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, i na ich podstawie rozmawiali o ważnych dla siebie wartościach.

Uczniowie klasy szóstej dowiedzieli się, czym jest odpowiedzialność, przyzwoitość, wolność, życzliwość i odwaga. Wcielili się w postać Marka i rozważali, czy wypuścić ulubionego jelonka do lasu. Pomogli Rafałowi podjąć decyzję, czy wybaczyć leżącemu w szpitalu ojcu, który opuścił rodzinę.  Wykonali plakaty na temat wolności. Podjęli się roli prokuratorów, obrońców i sędziów w trakcie klasowego procesu Piotra, który w imię źle pojmowanej wolności naraził na niebezpieczeństwo swoją siostrę.  Na samodzielnie wykonanych „terminalach życzliwości” rejestrowali przez dwa dni wszystkie swoje życzliwe zachowania. Rozważali, na czym polega odwaga i czym się różni od brawury. Stworzyli recenzje książki „Gorzka czekolada”. Pracę w ramach projektu podsumowali, kręcąc filmy na temat wartości.

J.Sroka

Projekt „Wychowanie przez czytanie”  w klasie V

Klasa V do opracowania wybrała następujące wartości: szacunek i opowiadanie „Szacun

i gorzka czekolada”, życzliwość, którą w nietypowy sposób zaprezentował autor w opowiadaniu „System” oraz przyjaźń, o której rozmawialiśmy na podstawie „Sztuki programowania”.

W ramach projektu stworzyliśmy gazetkę klasową, której motywem przewodnim było hasło Szacunek jest jak słońce – świecąc swym blaskiem promieniuje wszystkimi wartościami. Ułożyliśmy także dekalog szacunku, który grupa uczennic zaprezentowała w formie piosenki, a następnie o tej wartości nakręciły film.

Przyjaźń przedstawiliśmy za pomocą wypracowanych w grupach haseł i znaków – logo przyjaźni, powstał też portret idealnego przyjaciela, choć nie pozbawionego przecież słabości.

Rozmawiając o życzliwości mieliśmy sposobność „przećwiczyć” różne jej formy i w różnych sytuacjach. Najpierw – wzorem bohaterów opowiadania „System” zaprojektowaliśmy własne terminale i „ćwiczyliśmy” życzliwość w szkole i w domu, co okazało się nie lada wyzwaniem. W szkole natomiast stworzyliśmy „tunel życzliwości”, przez który mógł przejść ten, kto z jakiegoś powodu potrzebował życzliwego wsparcia koleżanek i kolegów.

Na koniec każdy mógł wybrać wartość najbardziej dla niego wartościową, uzasadnić jej wybór, opisać ją w odwołaniu do opowiadania, którego była mottem, a następnie przedstawić ją za pomocą ilustracji.

Kanwą do naszych rozważań każdorazowo były oczywiście opowiadania z tomu „Gorzka czekolada”. Lektura wybranych w ramach projektu wartości jest na pewno dopiero początkiem wędrówki po bogatym świecie literatury, której tematem jest to, co ważne dla każdego człowieka. Niezależnie od czasów, w jakich przyszło mu żyć, wieku, w jakim akurat jest i okoliczności, w jakich dojrzewa i dorasta.

R.Galos