w roku szkolnym 2019/2020

terminy

wydarzenia

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Apel z okazji 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

13 września. 2019 r.

Sprzątanie świata: „ Nie ma śmieci, są surowce”

16 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami

21 września 2019 r.

Wybory do SU + opiekuna

…… września 2019 r.

Próbna ewakuacja

26 września 2019 r.

Europejski Dzień Języków Obcych

30 września 2019 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

4 października 2019 r.

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia

16 października 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Komisji Edukacji Narodowej (14 października), ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz Apel papieski

19 października 2019 r.

Rocznica śmierci patrona

31 października 2019 r.

„Tym, których nie ma wśród nas”- apel

12 listopada 2019 r.

V Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej (101 rocznica odzyskania niepodległości)

20 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień „Proszę, przepraszam, dziękuję – tak niewiele to kosztuje”

21 listopada 2019 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia – oddział przedszkolny oraz klasy I-III

28 listopada 2019 r.

Andrzejki szkolne

5 grudnia 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6 grudnia 2019 r.

Mikołajki szkolne i klasowe

20 grudnia 2019 r.

Jasełka szkolne, wigilie klasowe

23 – 31 grudnia 2019 r.

Przerwa świąteczna

20 stycznia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna kończąca I okres nauki. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

21 stycznia 2020 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

22 stycznia – 2020 r.

Rozpoczęcie II okresu nauki

23 stycznia 2020 r.

„Dziś w szkole wielki bal, tańczy razem ze sto par” – Bal karnawałowy

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

8 lutego 2020 r.

Walentynkowa poczta zakochanych

20 lutego 2020 r.

Tłusty czwartek

2 marca 2020 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, bieg za wilkiem – uroczystości szkolne

8 marca 2020 r.

Wiwat kobiety!- Dzień Kobiet

14 marca 2020 r.

Dzień liczby π

21 marca 2020 r.

„Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą wiosna”- powitanie wiosny, Puchar Dyrektora

27 marca 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Teatru

7 kwietnia 2020 r.

„Każdy uczeń dba o zdrowie, jak uniknąć chorób, chętnie nam opowie”- Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia 2020 r.

Apel wielkanocny

9-14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2020 r.

„Moja Ziemio ukochana, życzę słońca Ci od rana”- Światowy Dzień Ziemi

30 kwietnia 2020 r.

Apel z okazji świąt majowych

1 maja 2020 r.

Święto pracy- dzień ustawowo wolny

4 maja 2020 r.

„Strażak życie ratuje, odwagi mu nie brakuje”- Dzień Strażaka św. Floriana

Do 18 maja 2020 r.

Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach oceną

Do 18 maja 2020 r.

Zebranie z rodzicami- oceny przewidywane, zagrożenia

24 maja 2020 r.

Festyn rodzinny

1 czerwca 2020 r.

Dzień Dziecka na sportowo

Do 2 czerwca 2020 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

11 czerwca 2020 r.

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

Do 16 czerwca 2020 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej

22-24 czerwca 2020 r.

wycieczki

25 czerwca 2020 r.

Dzień z wychowawcą

26 czerwca 2020 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

30 czerwca 2020 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej (plenarka)