Dni wolne

Dni ustawowo wolne od pracy:

• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
• Wielkanoc – 17 kwietnia 2022 r.
• Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
• Święto Pracy – 1 maja 2022r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
• Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego kalendarz roku szkolnego zostanie uzupełniony po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Proponowane dni wolne przez Dyrektora Szkoły:

• 15 października 2021r. (dzień wolny za 25 września – festyn)
• 12 listopada 2021 r.
• 7 stycznia 2022 r.
• 2 maja 2022 r.
• 25 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty z j. polskiego
• 26 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki
• 27 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty z j. nowozytnego
 (dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów klas I-VII)
• 17 czerwca 2022 r.

Przerwa świąteczna
• 23  – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe:
• 17 – 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
• 14 – 19 kwietnia 2022 r.