Drodzy Ósmoklasiści

W tym roku w maju czeka Was pierwszy poważny egzamin, a od jego wyników będzie zależała dalsza droga

. Waszej przygody z edukacją .

Wiecie też doskonale, że ze względu na zaistniałą sytuację – pandemię, zdalne lekcje, brak bezpośredniego kontaktu – zostały wprowadzone i zatwierdzone pewne zmiany dotyczące wymagań na egzaminie. Abyście wiedzieli, na co musicie być przygotowani, a co możecie sobie odpuścić, w zakładce Egzaminy kl.8 znajdziecie linki do Wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

W razie pytań – wątpliwości – po prostu pytajcie.

Nauczycielki przedmiotów egzaminacyjnych