DRODZY RODZICE !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie informuje, rodziców dzieci 5 i 6 letnich, że dyżur wakacyjny w naszej szkole będzie realizowany od 1.08.2019 r. do 30.08.2019 r.  Oddział przedszkolny będzie w ww. dniach funkcjonował od godz. 700 – 1500. Ze względu na specyfikę naszej szkoły (brak przedszkola oraz stołówki) nie realizujemy wyżywienia dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z naszej szkoły, a w miarę wolnych miejsc (1 grupa 25 osobowa) z pozostałych szkół.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500  do dnia 16 lipca 2019 roku.