Droga Szkolna Społeczności!

Właśnie otrzymaliśmy dyplom-zaświadczenie od PAH za wspólne – uczniowskie, nauczycielskie, rodzicielskie, środowiskowe zaangażowanie w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Celem akcji było okazanie solidarności osobom doświadczonym przez wojnę w Ukrainie – zebrane przez nas środki finansowe zostały przeznaczone przez organizację na konkretne szeroko zakrojone działania pomocowe dla Uchodźców i Uchodźczyń.
Wytrwajcie w dobru i nie traćcie zapału do tego, by nieść pomoc potrzebującym! Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

dyplom —>>