Dyżur wakacyjny Oddziału Przedszkolnego

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W MNIKOWIE
Dotyczy dzieci 5 – letnich i 6 – letnich

Szanowni Państwo

Od 30.05.2022 r. do 15.06.2022 r. do godziny 14:30 będzie trwał nabór wniosków na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu do naszego oddziału przedszkolnego.

Uzupełniony i podpisany wniosek przez rodziców/ opiekunów prawnych należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2022 r. do godziny 14:30.

Lista przyjętych dzieci na dyżur wakacyjny zostanie podana 16.06.2022 r. o godzinie 15:00.

Dysponujemy 7 wolnymi miejscami.
Wniosek|—>>