– – – – – Najserdeczniejsze – – – – –

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie
Szkoły Podstawowej im Księcia J. Poniatowskiego
w Mnikowie
Składają serdeczne podziękowanie
wszystkim darczyńcom i sponsorom
za pomoc rzeczową i finansową,
rodzicom za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
za życzliwość i wspieranie naszych działań.
.

Nasi Przyjaciele :

– Barbara Rupikowska – Sołtys Wsi Mników
– Rozalia i Grzegorz Frankowscy
– Anna i Łukasz Steczko
– Dominika i Adam Buczkowie – ALTECH
– Leopold Soja – OKNO POL
– Dominik Czech – HEAT POL
– Adam Suski – AMC
– Zbigniew Lipiarz – Janusz Trojan – Piekarnia „Łysa Góra”
– Małgorzata i Mariusz Świdzińscy – Drabest

DZIĘKUJEMY !!!

podziękowanie do pobrania pdf —>>