Godziny pracy szkoły:

8:00 15:00 Tygodniowy rozkład zajęć Szkoła Podstawowa —->>
7:00 17:00 Oddział przedszkolny —->>
————– Biblioteka szkolna: —->>
————– Świetlica Szkolna: —->>
————– Logopeda —->>
————– Psycholog —->>
————– Pedagog —->>
————– Zajęcia pozalekcyjne —->>

7:00 15:00 sekretariat —->>