GOPS w Liszkach zaprasza

mieszkańców gminy Liszki zwłaszcza rodziców, specjalistów, nauczycieli do udziału w bezpłatnym webinarium na temat występowania depresji u dzieci i młodzieży. W obecnej sytuacji pandemii bardzo wiele osób obawia się o swoje życie, dalsze funkcjonowanie, towarzyszy nam strach o bliskich, wiele elementów dotychczasowego funkcjonowania uległo diametralnej zmianie. Dzieci i młodzież również przeżywa niepokój związany chociażby z trudnościami w nauce, izolacją od rówieśników, dotychczasowego spędzania czasu wolnego. Wzrosła ilość czasu przebywania w przestrzeni wirtualnej. Te nowe wyzwania często powodują bezradność i bierność, a podstępna depresja wkrada się w życie dorosłego i najmłodszych.

Rodzicu pamiętaj, że warto poświęcić czas na własny rozwój. Zauważenie symptomów pozwoli na umiejętną pomoc dziecku w pokonywaniu jego lęku i trudności. Odciąży Cię z poczucia winy a przede wszystkim mądra reakcja buduje zaufanie w relacjach, dziecko chętniej zwróci się o pomoc jeśli poczuje się ważne i bezpiecznie.