Zebrania rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2023/24

  1. 01.09.2023 r. z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych
  2. 4.09.2023 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego
  3. 11.09.2023 r. godz. 17:00 – zebranie ogólne, spotkanie z wychowawcami .
  4. 6.11.2023 r. godz. 17:00 – zebranie w klasach + dzień otwarty,  możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami
  5. 22.01.2024 r. – zebranie informujące o wynikach śródrocznych
  6. 18.03.2024 r. – dzień otwarty, możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami
  7. 13.05.2024 r. – o godz. 17:00 spotkanie z wychowawcami

Rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji po wcześniejszym potwierdzeniu spotkania poprzez e-dzienik. Harmonogram konsultacji w zalączeniu.