Zebrania rodziców

Na rok 2021/2022

1. 01.09.2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
2. 13.09.2021 r. godz. 17:00 – zebranie ogólne, spotkanie z wychowawcami
3. 15.11.2021 r. godz. 17:00 zebranie w klasach + dzień otwarty
4. 09.12. 2021 r. dzień otwarty – dopuszczalna forma on-line.
5. 10.01.2022 r. godz. 18:00 obowiązkowe! zebranie ogólne potem w klasach (kończące I okres nauki)
6. 14.03.2022 r. godz.17:00 zebranie w klasach
7. 16.05.2022 r. godz. 17:00 zebranie z wychowawcami