Zebrania rodziców

Na rok 2022/2023

1. 01.09.2022 r. rozpoczęcie roku szkolnego
2. 26.09.2022 r. godz. 17:00 – zebranie ogólne, spotkanie z wychowawcami .
3. 21.11.2022 r. godz. 17:00 – zebranie ogólne, prelekcja dla rodziców ( z zakresu programu profilaktyczno wychowawczego), spotkanie z wychowawcami w klasach
4. 23.01.2023 r. – zebranie ogólne, następnie z wychowawcami (kończące I okres nauki)
5. 15.05.2023 r. o godz. 17:00 – zebranie informacyjne ogólne, oraz spotkanie z wychowawcami