Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Pierwszy września przypada w tym roku w środę – to dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
Pragniemy rozpocząć go pięknie, godnie i z zachowaniem dotychczasowych tradycji.


Msza święta inaugurująca odbędzie się w Kościele  św. Brata Alberta w Mnikowie
o godzinie 9.00. Ksiądz proboszcz S. Święciak, Pani Dyrektor i grono pedagogiczne zapraszają wszystkich uczniów wraz z rodzicami do uczestnictwa w Eucharystii.
UWAGA – ze względu na ograniczenia epidemiczne nie ma wyjścia z wychowawcami spod szkoły; uczniowie za zgodą rodziców przybywają indywidualnie, dzieci młodsze pod opieką rodziców lub opiekunów.
Spotkanie w szkole z Panią Dyrektor będzie miało miejsce
o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej
– dotyczy wszystkich klas ( uczniom klasy pierwszej towarzyszą rodzice ) oprócz Zerówki
– dzieci klasy „0” przybywają wraz z rodzicami na godzinę 12.00.
Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.

Oddział przedszkolny w dniu 1.09.2021 pracuje od 7.00 do 17.00.

Do zobaczenia już wkrótce