Karta rowerowa – pomoce

W tym miejscu będą podawane pomocne materiały do nauki przepisów ruchu drogowego oraz linki ułatwiające przygotowanie

do zdania egzaminu na kartę rowerową …
…….

bardzo fajna strona nauki jazdy —–>
kolejna fajna strona nauki jazdy —–>

linki do nauki pierwszej pomocy:

_.1._  _.2._  _.3._

Egzamin praktyczny na kartę rowerową.
Co wziąć ze sobą?
rower z niezbędnym wyposażeniem i kask,
zgodę rodziców na udział w egzaminie, WZÓR (–>
jedno aktualne zdjęcie, podpisane z tyłu (imię/imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania)

przykładowy …TEST… z egzaminu na kartę rowerową w maju 2019 oraz prawidłowe jego …ROZWIĄZANIE…
przykładowy …TEST 2… , …TEST 3… , …TEST 4… z egzaminu na kartę rowerową w październiku 2020 oraz prawidłowe jego …ROZWIĄZANIE 2… , …ROZWIĄZANIE 3… , …ROZWIĄZANIE 4…
Przedostatnie …TEST 5… , …TEST 6… z egzaminu na kartę rowerową w czerwcu 2021 oraz prawidłowe  …ROZWIĄZANIE 5… , …ROZWIĄZANIE 6… . Ostatnie …TEST 7… , …TEST 8… z egzaminu na kartę rowerową w maju 2023 oraz prawidłowe  …ROZWIĄZANIE 7… , …ROZWIĄZANIE 8… .

a tak do egzaminu przygotowywali się w maju 2019 uczniowie klasy IV