Komiks – moja lektura

Konkurs plastyczno – polonistyczny na komiks dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Liszki
„Moja fantastyczna lektura – edycja 2022”

Zapraszam wszystkich do udziału:
Czas nadsyłania prac: do 03.06.2022r
do
Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Morawicy,
32-084 Morawica 388.

Komiks ma dotyczyć wybranej lektury obowiązkowej (IV-VI i VII- VIII), w której występują elementy fantastyczne.
Uczniowie przygotowują indywidualną pracę plastyczną w postaci komiksu stanowiącego kompletną historię (np. wydarzenie, przygoda bohatera), na podstawie wybranej lektury obowiązkowej. Ważne jest, by podkreślić w niej elementy fantastyczne występujące w wybranym tekście.
1. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
2. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka.
* prace powinny być kolorowe i wykonane w formie książeczek (broszurowej z okładką i tytułem komiksu).
3. Format pracy: A4 lub B1 (minimum 3, maksymalnie 5 stron) i zawierać minimum 12 obrazków z tekstem.

do pobrania REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA ||—->>

w razie potrzeby służę pomocą
Grzegorz Regulski