Konkurs fotograficzny:

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie zaprasza wszystkich naszych Uczniów oraz ich Rodziców, a nawet Dziadków i Babcie do wzięcia udziału w drugim konkursie fotograficznym.
Jesteście fotoreporterami tropiącymi ważne sprawy. Do wykrycia pozostają wszystkie niebezpieczeństwa, które czyhają na nas w drodze do szkoły i z powrotem, a niektóre może nawet w pobliżu szkoły i domu.
Zróbcie zdjęcie i wyślijcie na adres
e-mail: mnikow@wp.pl
lub osobiście przynieście do sekretariatu szkoły.

Terminarz:
25 Października 2019 r. – termin przyjmowania prac wraz z Kartą zgłoszeniową

………..prace zakwalifikowane………..
6 listopada 2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO”

REGULAMIN i Karta zgłoszeniowa