Konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej

Drodzy Uczniowie! Wiecie już, że rok 2022 został ustanowiony Rokiem Marii Konopnickiej. Nic zatem dziwnego, że to właśnie twórczość tej poetki będzie podmiotem Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który ma się odbyć 9 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej w Kryspinowie. Wcześniej chcielibyśmy przeprowadzić eliminacje w naszej szkole.

Dokonajcie własnego wyboru wiersza spośród bogatej twórczości tej poetki, nauczyciele poloniści oraz wychowawczynie klas młodszych ustalą terminy recytacji w klasach, a wyłonieni na tej podstawie zwycięzcy ( po dwóch z każdej klasy) przystąpią do szkolnego konkursu recytatorskiego. Szkolny konkurs przewidziany jest na 12 kwietnia – wtorek. Najlepsi deklamatorzy będą reprezentować szkołę podczas konkursu w Kryspinowie – tylko po jednym uczestniku do każdej kategorii wiekowej ( klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII – VIII). Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. Oceniana będzie wyłącznie słowna interpretacja utworu. Pod poniższymi linkami znajdziecie wiersze Marii Konopnickiej.

R.Galos